LWEO

Begrippenlijst Hoofdstuk 1

 
 

Begrippenlijst Hoofdstuk 1

 
Adressenmakelaar
Een persoon die er zijn beroep van maakt om koper en verkoper van adressen met elkaar in contact te brengen.
Arbeidsverdeling
De verdeling van het productieproces in diverse onderdelen waarbij ieder zich bezighoudt met een deel van de productie.
Betaalde baan
Werk waarvoor je betaald wordt.
Bijstandsuitkering
Huishoudens die geen inkomen of een te laag inkomen hebben, komen in aanmerking voor een uitkering door de gemeente: de zogenaamde bijstandsuitkering.
Deeltijdbaan
Een baan die een bepaald percentage of deel is van een volledige baan (38 uur per week).
Direct mail
Een brief, folder, etc. die verstuurd wordt naar een bepaald adres.
Direct marketing
Is een Engelse term voor reclame maken voor producten middels het direct en persoonlijk benaderen van potentiële klanten.
Doelgroep
Een door bepaalde kenmerken te onderscheiden groep mensen waarop de ondernemer zich richt.
Economisch
De economie betreffende. De economie bestudeert de menselijke behoeftebevrediging voor zover het daarbij gaat om het kiezen uit schaarse (alternatief aanwendbare) middelen.
Efficiënt
Doelmatig, doelgericht.
Huishouden
Eén persoon of meer personen samen vormen een huishouden als ze alleen of gezamenlijk economische beslissingen nemen.
Kolom
Een aantal onder elkaar geplaatste gegevens.
Makelaar
Een makelaar is een persoon die er zijn beroep van maakt om koper en verkoper met elkaar in contact te brengen.
Marketing
Alle manieren die gebruikt worden om producten zo goed mogelijk te verkopen.
NIBUD
Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting.
Ongeadresseerd drukwerk
Drukwerk dat deur aan deur verspreid wordt en niet is voorzien van een adres.
Overheid
Bestaat uit de rijksoverheid (de staat: regering en parlement) en de lager overheden (provincies, de gemeenten en instellingen zoals de waterschappen).
Rij
Een aantal naast elkaar geplaatste gegevens.
Staafdiagram
Een diagram met staven (blokken) die de onderlinge verhoudingen weergeven.
Tabel
Een verzameling gegevens in rijen en kolommen.
Telemarketing
Het persoonlijk benaderen van een klant via de telefoon.
Zorgtaken
De zorg die verricht moeten worden bijvoorbeeld voor ouderen of zieken.