LWEO

Begrippenlijst Hoofdstuk 3

 

Begrippenlijst Hoofdstuk 3

 

Acceptgiro
Hiermee geef je de bank opdracht geld van jou rekening af te halen en bij te schrijven op de rekening van een ander.
Alternatieve Konsumenten Bond
Is een vereniging die zich inzet voor een duurzame ontwikkeling van de maatschappij. Ze stimuleert mens-, dier- en milieuvriendelijk consumeren.
Bankbiljetten
Ruilmiddel dat in omloop wordt gebracht door De Nederlandsche Bank.
Bestedingen
Producten die men aanschaft.
Betaalrekening
Rekening bij een bank. Over het geld op een betaalrekening kun je direct beschikken. Met het geld op een betaalrekening kun je betalingen doen.
Cheques
Betaalopdrachten aan een bank om van jouw bankrekening geld over te maken naar de bankrekening van iemand anders.
Chipknip
Plastic kaartje met computerchip waar geld opgezet kan worden en waarmee je betalingen kunt doen.
Consumentenbond
Organisatie die opkomt voor de belangen van de consument.
Consumentengids
Een gids (boek) dat voorlichting geeft over bepaalde producten.
Consumentenorganisaties
Organisaties die opkomen voor de belangen van de consument.
Consumeren
Het kopen van goederen en diensten.
Contant betalen
Het betalen met munten of bankbiljetten.
Creditcard
Bewijs van lidmaatschap van een creditcardorganisatie. Ter betaling kan men de creditcard overhandigen. De rekening gaat naar de kaardorganisatie die voor betaling zorg draagt en het bedrag op de koper verhaalt.
Doelgroep
Een door bepaalde kenmerken te onderscheiden groep mensen waarop de ondernemer zich richt.
Eerste levensbehoeften
Behoeften waarin je moet voorzien om te kunnen blijven leven.
Eerste Nederlandse Fietsersbond
De Fietsersbond werd in 1975 als de Eerste Enige Echte Nederlandse Wielrijdersbond (ENWB) opgericht. Dit was vooral bedoeld als kritiek op de Algemene Nederlandse WielrijdersBond (ANWB) die zich in de ogen van de oprichters te veel richtte op de belangen van het autoverkeer en het milieuvriendelijk verkeersmiddel, de fiets, te veel links liet liggen.
Girobetaalkaarten
Met een girobetaalkaart geef je de bank de opdracht om van jouw betaalrekening iets over te boeken op de betaalrekening van een ander.
Investeren
Het kopen door de bedrijven van goederen en diensten die nodig zijn voor de productie.
Koopgedrag
Hoe consumenten zich gedragen bij de aanschaf van goederen en diensten.
Kritisch Consumeren
Tijdschrift van de Alternatieve Konsumenten Bond.
Luxe behoeften
Behoeften die niet behoren tot de eerste levensbehoeften.
Marketingtechnieken
Verkooptechnieken gericht op het beïnvloeden van consumenten.
Munten
Contante betaalmiddelen.
Overschrijvingsopdracht
Met een overschrijvingsopdracht geef je de bank opdracht om geld van jou rekening over te maken op iemand anders zijn rekening.
Pincode
Geheime code bij een pinpas.
Pinpas
Een pasje (plastic kaart) waarmee je betalingen kunt doen. Het geld wordt dan door de bank van jou rekening naar iemand anders zijn rekening overgemaakt.
Reclame
Het openlijk aanprijzen van een product.
Spaarrekening
Een rekening waarop je kunt sparen. Over het gespaarde geld krijg je rente. Met een spaarrekening kun je geen betalingen verrichten.
Stichting Natuur en Milieu
Organisatie die zich inzet voor de natuur en het milieu.
Verborgen reclame
Reclame die niet als zodanig wordt gepresenteerd maar verborgen zit in bijvoorbeeld films.