LWEO

hoofdstuk 1

hoofdstuk 1

Huishoudens

In dit hoofdstuk maak je kennis met de huishoudens aan de Parkweg. We besteden aandacht aan het begrip huishouden in economische zin en aan de manier waarop huishoudens aan geld komen. Bedrijven en de overheid hebben belangstelling voor de samenstelling van huishoudens: ze willen weten uit hoeveel personen het huishouden bestaat, hoe hoog het inkomen is van deze personen en hoe ze hun tijd besteden. Tenslotte komen vaardigheden aan bod die je moet beheersen voor het vak economie zoals rekenen, grafieken maken en interpreteren, tabellen lezen, informatie verwerken en zelf onderzoek doen.

links
Salesquest (www.salesquest.nl)
Nibud (www.nibud.nl)

begrippenlijst

Begrippenlijst hoofdstuk 1

adressenmakelaar
Een persoon die er zijn beroep van maakt om koper en verkoper van adressen met elkaar in contact te brengen.
bedrijfshuishoudingen
Bedrijfshuishoudingen zijn onder­nemingen die goederen en diensten produceren en deze verkopen.
bijbaantjes
Een baantje (werk) van enkele uren.
bijstandsuitkering
Huishoudens die geen inkomen of een te laag inkomen hebben, komen in aanmerking voor een uitkering door de gemeente: de zogenaamde bijstandsuitkering.
cirkeldiagram
Het cirkeldiagram is opgedeeld in schijven. Bij de schijven staan de percentages, die geven een aandeel weer. Als je alle schijven bij elkaar optelt is het totaal altijd 100% en dan is de cirkel rond.
deeltijdbaan of deeltijdwerk
Een baan die een bepaald percentage of deel is van een volledige baan (38 uur per week).
direct mail
Een brief, folder etc. die verstuurd wordt naar een bepaald adres.
direct marketing
Is een Engelse term voor reclame maken voor producten middels het direct en persoonlijk benaderen van potentiële klanten.
doelgroep
Een door bepaalde kenmerken te onderscheiden groep mensen waarop de ondernemer zich richt.
economisch
De economie betreffende. De economie bestudeert de menselijke behoeftebevrediging voor zover het daarbij gaat om het kiezen uit schaarse (alternatief aanwendbare) middelen.
efficiënt
Doelmatig, doelgericht.
gezinshuishoudingen
Elke persoon of elke groep van personen die samenwonen.
huishouden
Eén persoon of meer personen samen vormen een huishouden als ze alleen of gezamenlijk economische beslissingen nemen.
kolom
Een aantal onder elkaar geplaatste gegevens.
makelaar
Een makelaar is een persoon die er zijn beroep van maakt om koper en verkoper met elkaar in contact te brengen.
marketing
Alle manieren die gebruikt worden om producten zo goed mogelijk te verkopen.
legenda
In de legenda staat wat de schijven, staven of delen van een grafiek of diagram voorstellen.
lijndiagram
In een lijndiagram kunnen de ontwikkelingen in de tijd weergegeven worden.
ongeadresseerd drukwerk
Drukwerk dat deur aan deur verspreid wordt en niet is voorzien van een adres.
overheid
Bestaat uit de rijksoverheid (de staat: regering en parlement) en de lager overheden (provincies, de gemeenten en instellingen zoals de waterschappen).
rij
Een aantal naast elkaar geplaatste gegevens.
staafdiagram
Een diagram met staven (blokken) die de onderlinge verhoudingen weergeven.
tabel
Een verzameling gegevens in rijen en kolommen.
telemarketing
Het persoonlijk benaderen van een klant via de telefoon.
volledige baan
Voltijds (fulltime) Iemand heeft een volledige baan als hij volledige werkweek in dienstverband werkt.