LWEO

hoofdstuk 2

hoofdstuk 2

Sparen en lenen

Bij sparen verplaats je het bestedingsmoment van je geld naar de toekomst en bij lenen verplaats je het bestedingsmoment van je (toekomstige) geld naar het heden. Zowel bij sparen als bij lenen moet meestal een bepaald rentepercentage worden vergoed, dat spaarders ontvangen en dat leners moeten betalen.
Als je geld leent, moet dat in de toekomst worden terugbetaald in de vorm van aflossingen. Daarnaast moet je rente betalen over het deel van de lening dat je nog niet hebt afgelost. Hierdoor kun je in de toekomst minder uitgeven aan andere bestedingen. De bank (of andere kredietverstrekker) zal bij een aanvraag voor een lening altijd goed kijken naar je financiële situatie, om zoveel mogelijk te voorkomen dat aflossing of rente in de toekomst niet betaald kunnen worden door de lener. Er zijn verschillende soorten leningen met allemaal net weer andere kenmerken en voorwaarden.

Bij economie worden regelmatig berekeningen gemaakt met procenten. In dit hoofdstuk worden een aantal van de meest voorkomende procentberekeningen beschreven.

links
Wat is lenen? (www.watislenen.nl)
Soorten leningen (www.nibud.nl)
Hypotheek berekenen (www.berekenhet.nl)
Rekenen met procenten (www.beterrekenen.nl)

begrippenlijst

Begrippenlijst hoofdstuk 2


— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —