LWEO

hoofdstuk 3

hoofdstuk 3

Rekenen met procenten

In dit hoofdstuk leer je rekenen met procenten.
Er kunnen drie hoofdvormen onderscheiden worden:
• het berekenen van een deel van een geheel (hoeveel procent van);
• uitdrukken van veranderingen (hoeveel procent verandert ten opzichte van);
• vergelijkingen.

begrippenlijst

Begrippenlijst hoofdstuk 3

Consumentenbond
Organisatie die opkomt voor de belangen van de consument.
Consumentengids
Een gids (boek) dat voorlichting geeft over bepaalde producten.
consumentenorganisaties
Organisaties die opkomen voor de belangen van de consument.
consumeren
Het kopen van goederen en diensten.
contant betalen
Het betalen met munten of bankbiljetten.
creditcard
Bewijs van lidmaatschap van een creditcardorganisatie. Ter betaling kan men de creditcard overhandigen. De rekening gaat naar de kaardorganisatie die voor betaling zorg draagt en het bedrag op de koper verhaalt.
doelgroep
Een door bepaalde kenmerken te onderscheiden groep mensen waarop de ondernemer zich richt.
eerste levensbehoeften
Behoeften waarin je moet voorzien om te kunnen blijven leven.
investeren
Het kopen door de bedrijven van goederen en diensten die nodig zijn voor de productie.
koopgedrag
Hoe consumenten zich gedragen bij de aanschaf van goederen en diensten.
kruisproduct
Het kruiselings vermenigvuldigen.
luxe behoeften
Behoeften die niet behoren tot de eerste levensbehoeften.
marketingtechnieken
Verkooptechnieken gericht op het beïnvloeden van consumenten.
munten
Contante betaalmiddelen.
netto
Na aftrek van belastingen en sociale premies. Besteedbaar.
overschrijvingsopdracht
Met een overschrijvingsopdracht geef je de bank opdracht om geld van jou rekening over te maken op iemand anders zijn rekening.
pincode
Geheime code bij een pinpas.
pinpas
Een pasje (plastic kaart) waarmee je betalingen kunt doen. Het geld wordt dan door de bank van jou rekening naar iemand anders zijn rekening overgemaakt.
reclame
Het openlijk aanprijzen van een product.
verborgen reclame
Reclame die niet als zodanig wordt gepresenteerd maar verborgen zit in bijvoorbeeld films.
zakgeld
Geld dat je krijgt van je ouders zonder dat je daar iets voor moet doen.