LWEO

hoofdstuk 4

hoofdstuk 4

De consument dat ben jij

Als consument bepaal je wat je koopt of niet en daarmee geef je aan wat je belangrijk vindt. Jouw keuzes hebben dus invloed op (de gevolgen van) de productie.

Bij productie treden effecten op die niet in de prijs zijn meegenomen. Deze zogenaamde externe effecten kunnen positief en negatief zijn. Voorbeelden van externe effecten zijn armoede als gevolg van slechte arbeidsomstandigheden (sociaal effect) en milieuvervuiling door bijvoorbeeld vliegen.

Consumenten houden soms wel en soms geen rekening met duurzaamheid. Verreweg de grootste groep doet dat soms. Als consumenten weinig weten over de omstandigheden waarin producten worden geproduceerd (er is weinig transparantie) dan is het lastig om daar rekening mee te houden bij de koopbeslissing. Keurmerken kunnen hiervoor een oplossing zijn.

De morele vrijbrief maakt maatschappelijk bewust gedrag nog ingewikkelder. Consumenten gaan meer van een milieuvriendelijke variant van een product gebruiken waardoor de milieubelasting toeneemt. Een waterbesparende douchekop bespaart alleen water als je even lang of zelfs korter doucht dan voorheen.

links
Externe effecten (video 5 min.)
Morele vrijbrief (video 2 min.)
Hoezo samen delen (video 47 min.)

begrippenlijst

Begrippenlijst hoofdstuk 4


— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —