LWEO

Kiezen en Werken

Inleiding

In deze tweede lesbrief verdiepen we ons verder in de vakken economie en bedrijfseconomie. Hopelijk heb je in de eerste lesbrief ontdekt dat beide vakken gaan over de dagelijkse dingen om je heen. De titel van deze lesbrief geeft weer waar we de komende tijd mee bezig zullen zijn, met werken en de keuzes die daarbij gemaakt moeten worden. In je dagelijkse leven spelen werken en kiezen een belangrijke rol. Als scholier maak je al keuzes met betrekking tot wel of niet (on)betaald werken. Later moet je kiezen of je bij een baas gaat werken of een eigen bedrijf begint.