LWEO

Begrippenlijst Hoofdstuk 1

 
 

Begrippenlijst Hoofdstuk 1

 
Salaris
Is vergelijkbaar met loon. Vroeger kregen ambtenaren een salaris en arbeiders een loon. Dit onderscheid wordt nu niet meer gemaakt.
Voltijdbaan
Een volledige baan van 38 (of 36 uur) per week.
Vrijwilligerswerk
Werk dat je op vrijwillige basis verricht, bijvoorbeeld jeugdbegeleider bij een sportclub, leider bij de scouting, het doen van boodschappen voor bejaarden.
Welvaart
Veelal wordt dit uitgedrukt in het inkomen (per jaar) per persoon.
Wettelijk minimumloon
Wat iemand van 23 jaar of ouder tenminste moet verdienen (bruto); is wettelijk vastgelegd.
Wettelijk minimumjeugdloon
Het loon waar je wettelijk recht op hebt. Wordt veelal uitgedrukt op weekbasis of uurbasis. Een werkgever mag natuurlijk wel meer betalen. Het gaat hierbij om het brutoloon. Het wettelijk minimum jeugdloon is afgeleid van het minimum loon. Afhankelijk van de leeftijd is dat een bepaald percentage van het minimum loon.