LWEO

hoofdstuk 1

hoofdstuk 1

Kiezen voor werken

In dit hoofdstuk aandacht voor werken en de keuzes die daarbij gemaakt worden. Wat bedoelen we eigenlijk als we het hebben over werk? Jullie hebben vast wel ervaring met werken. Als het goed is, werk je regelmatig aan je huiswerk. Maar als je vader thuis aan het strijken is, is hij dan ook aan het werk? Als je moeder ’s avonds de boekhouding van de zaak bijwerkt, is zij dan aan het werk? Als je economieleraar thuis jullie proefwerken nakijkt, dan is hij wel aan het werk, ook al is het vakantie.
Maar als jij op school zit en je bent 10 uur per week ’s avonds vakkenvuller in de supermarkt, noem je beide activiteiten dan werk? En wat als je vrijwillig leider bij de scouting bent of jeugdleider bij een sportvereniging?

begrippenlijst

Begrippenlijst hoofdstuk 1

betaald werk (wit)
Betaalde arbeid in het productieproces waarover belasting is betaald.
betaald werk (zwart)
Betaalde arbeid in het productieproces waarover geen belasting is betaald.
onbetaald werk
Werkzaamheden zonder beloning.
vrijwilligerswerk
Vrijwilligerswerk is werk dat onverplicht en onbetaald wordt verricht ten behoeve van anderen of (de kwaliteit van) de samenleving.
welvaart in enge zin
De hoeveelheid goederen en diensten die je tot je beschikking hebt (hoogte van het inkomen).
welvaart in ruime zin
Is gelijk aan welvaart in enge zin plus immateriële behoeften (duurzaamheid, kwaliteit, milieu, etc.).
arbeidsmotieven
Redenen om arbeid te verrichten.
loon in natura
Beloning in de vorm van goederen en diensten.