LWEO

hoofdstuk 2

hoofdstuk 2

Markten

Goederen en diensten worden via markten verhandeld, waarbij de prijs bepaald wordt door vraag en aanbod. Bij een prijsstijging zal de vraag afnemen en het aanbod toenemen. Bij een prijsdaling zal de vraag toenemen en het aanbod afnemen. Deze reacties van vraag en aanbod op prijsveranderingen zullen ervoor zorgen dat de markt in een evenwichtssituatie belandt. Als de vraag bijvoorbeeld groter is dan het aanbod, zal de prijs gaan stijgen, waardoor de vraag afneemt en het aanbod toeneemt. Dit proces gaat net zo lang door totdat vraag en aanbod aan elkaar gelijk zijn en er sprake is van evenwicht op de markt. Bij dit marktevenwicht hoort een bepaalde evenwichtsprijs en een bepaalde evenwichtshoeveelheid. Dit evenwicht kan grafisch worden weergegeven in een grafiek of rekenkundig in een vraag- en aanbodmodel.

Behalve markten voor goederen en diensten zijn er ook nog andere markten. Een voorbeeld is de markt waar de productiefactor arbeid verhandeld wordt, de zogenoemde arbeidsmarkt. Hierbij zijn de werkenden en de werklozen de aanbieders van (de productiefactor) arbeid en bedrijven en overheid de vragers naar (de productiefactor) arbeid. De prijs die vervolgens voor arbeid tot stand komt, wordt het loon genoemd.

links
Evenwichtsprijs en evenwichtshoeveelheid berekenen (www.economiepagina.com)
De arbeidsmarkt (video 1½ min.)

begrippenlijst

Begrippenlijst hoofdstuk 2


— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —