LWEO

hoofdstuk 3

hoofdstuk 3

Een eigen bedrijf

Velen lijkt het ideaal om later zelf eigen baas te zijn. In dienst van een baas werken lijkt minder aantrekkelijk te zijn. Wat zijn de voor- en nadelen van een eigen bedrijf ten opzichte van werken in loondienst? Wat komt er bij kijken als je eigen baas bent. Je moet dan een eigen administratie gaan voeren en daar komt heel wat bij kijken. Hoe bereken je de verwachte omzet van je bedrijf en wat zijn de te verwachten inkoopkosten? Hoe hoog zijn de bedrijfskosten en hoe bereken je de te verwachten bruto- en nettowinst? Als de maand voorbij is kun je de werkelijke omzet, de kosten, de bruto- en nettowinst bepalen en weet je pas of het de moeite waard is.

Dit hoofdstuk geeft je een idee over wat je kunt verwachten bij het vak Management & Organisatie in de bovenbouw van de havo of het vwo.

links
Onderneming starten (www.leren.nl)
Ondernemersplein (www.ondernemersplein.nl)
StartBedrijf (www.startbedrijf.nl)

begrippenlijst

Begrippenlijst hoofdstuk 3

afzet
Ander woord voor verkochte hoeveelheid uitgedrukt in eenheden, kg, liter, etc.
bedrijfskosten
Kosten die gemaakt worden om producten te maken of te verkopen.
brutowinst
Omzet min de inkoopwaarde van de omzet.
inkoopprijzen
De prijs waarvoor een product wordt ingekocht.
inkoopwaarde van de omzet
Is gelijk aan de afzet × de inkoopprijs.
loondienst
Iemand werkt in loondienst als hij als werknemer door een werkgever tegen betaling van loon in dienst genomen is.
nettowinst
Is gelijk aan de brutowinst min de bedrijfskosten.
omzet
Verkoopprijs × aantal verkochte producten (= afzet)
ondernemingsplan
Een plan waarin de ondernemer aangeeft wat het doel van zijn onderneming is en nagaat aan welke regels (voorschriften, vergunningen) zijn onderneming moet voldoen. Tevens geeft een ondernemingsplan een overzicht van de stappen die een onderneming moet maken om zijn bedrijf succesvol te maken.
primaire arbeidsvoorwaarden
Afspraken tussen werkgever en werknemer die betrekking hebben op het loon en de normale arbeidstijd.
secundaire arbeidsvoorwaarden
Arbeidsvoorwaarden die betrekking hebben op andere dan primaire arbeidsvoorwaarden, zoals vakantieregelingen, duur van de middagpauze, reiskostenvergoedingen, kinderopvang, scholing, auto van de zaak, enzovoort.
verkoopprijs
De prijs waarvoor een product wordt verkocht.
werkgever
Neemt mensen in dienst om tegen betaling werk te verrichten.
werknemer
Werkt tegen betaling in dienst van een werkgever.