LWEO

hoofdstuk 5

hoofdstuk 5

Verzekeren

Mensen houden niet van risico’s en onverwachte gebeurtenissen. Dit noemen we risico-aversie. Ze wapenen zich tegen risico’s door een verzekering af te sluiten. Een verzekering is een overeenkomst tussen een verzekeraar en een verzekerde, waarbij de verzekerde tegen betaling van een periodiek bedrag de garantie krijgt dat de schade door de verzekeraar wordt vergoed. Het bedrag dat de verzekerde periodiek voor de verzekering betaalt, is de verzekeringspremie of kortweg premie. Wel of niet verzekeren is een kwestie van kiezen. Hierbij worden de kosten van de verzekering vergeleken met het financiële risico dat men loopt. Verzekeringen kun je onderverdelen in particuliere en collectieve verzekeringen. Bij particuliere verzekeringen beslis je zelf of je een verzekering afsluit en voor welk bedrag. Bij collectieve verzekeringen verplicht de overheid iedere betrokkene om mee te doen en is vastgelegd welke uitkering of vergoeding je krijgt. Er zijn collectieve verzekeringen voor de financiële gevolgen van ziekte, arbeidsongeschiktheid, ouderdom, enz.

links
Sociale Verzekeringsbank (www.svb.nl)
Vergrijzing (video 4 min.)

begrippenlijst

Begrippenlijst hoofdstuk 5

premie
Bedrag dat je betaalt aan een verzekeringmaatschappij, waardoor je verzekerd bent tegen financiële gevolgen van onverwachte overeengekomen gebeurtenissen.
premiedifferentiatie
Verschillen in premie. Slechte risico’s betalen meer premie dan de goede risico’s.
verzekering
Overeenkomst tussen een verzekeraar en een verzekerde waarbij de verzekerde een bedrag (premie) betaalt aan de verzekeraar die in ruil hiervoor de garantie geeft dat in geval van schade de verzekerde deze schade vergoed krijgt.