LWEO

hoofdstuk 6

hoofdstuk 6

Markten

Een markt is een plaats waar vragers en aanbieders elkaar ontmoeten, zoals een winkel, een marktkraam, een veiling of een supermarkt. Maar ook het internet is een plaats waar vragers en aanbieders elkaar treffen. De vragers zijn de kopers van producten, de aanbieders zijn de verkopers van producten.
Er zijn verschillende soorten markten:
• de markten voor goederen en diensten, waarbij de prijs door vraag en aanbod tot stand komt;
• de arbeidsmarkt, waar vraag en aanbod van arbeid de prijs van arbeid bepaalt. De prijs van arbeid is het loon.
• de vermogensmarkt, waar geld wordt aangeboden en geld wordt gevraagd. De aanbieders op deze markt zijn bijvoorbeeld de banken, de vragers zijn consumenten die geld willen lenen om een huis of auto te kopen. De prijs van geld lenen en uitlenen is de rente.
• de valutamarkt, waar vragers en aanbieders van valuta (bijvoorbeeld dollars, yens of euro’s) de prijs (wisselkoers) van een valuta bepalen.

links
Marktvormen (video 8 min.)
Evenwichtsprijs berekenen (video 5 min.)

begrippenlijst

Begrippenlijst hoofdstuk 6

omzet (totale opbrengst)
De waarde van de verkochte producten. Is te berekenen door: verkochte hoeveelheid × verkoopprijs.
markt
Plaats waar vragers en aanbieders elkaar ontmoeten.
aanbieders
Zij die goederen en diensten verkopen/aanbieden.
vragers
Zij die goederen en diensten kopen/vragen.
evenwichtsprijs
De prijs die tot stand komt als de vraag gelijk is aan het aanbod.
evenwichtshoeveelheid
Het aantal producten dat bij de evenwichtsprijs wordt aangeboden en wordt gevraagd.
model
Vereenvoudigde weergave van de werkelijkheid.