LWEO

Samen Leven

Inleiding

In deze derde lesbrief wordt aandacht besteed aan het belang van de export voor de Nederlandse economie, Nederland als lid van de Europese Unie (EU) en de Monetaire Unie (EMU), wisselkoersen en internationale handel. Verder komt de rol van de overheid als producent van goederen en diensten, als werkgever en als inkomensverdeler aan bod. Tenslotte komt de circulaire economie aan de orde.