LWEO

Samen Leven

Inleiding

In Samen Leven is aandacht voor:
• de handelsnatie Nederland en het buitenland;
• het belang en de noodzaak van een overheid;
• de gevolgen van consumptie en productie voor het milieu.