LWEO

Begrippenlijst Hoofdstuk 2

 
 

Begrippenlijst Hoofdstuk 2

 
Internationale arbeidsverdeling
Arbeidsverdeling (specialisatie) tussen landen.
Internationale concurrentiepositie
De mate waarin het bedrijfsleven in een land beter of slechter kan concurreren (wedijveren) met het bedrijfsleven in een ander land.
Loonkosten per product
De loonkosten per product wordt bepaald door de totale loonkosten te delen door het aantal gemaakte producten.
Productie per arbeider
Wat een persoon per tijdseenheid produceert (bijvoorbeeld per uur of jaar). Is vergelijkbaar met arbeidsproductiviteit.