LWEO

Begrippenlijst Hoofdstuk 4

 
 

Begrippenlijst Hoofdstuk 4

 
Duurzame ontwikkeling
Economische ontwikkeling die niet ten koste gaat van toekomstige generaties.
Externe effecten
Neveneffecten van productie en consumptie die niet in de (kost)prijs tot uitdrukking komt.
Negatief extern effect
Extern effect dat als negatief wordt ervaren (bijvoorbeeld geluidshinder van Schiphol) en niet in de (kost)prijs tot uitdrukking komt.
Positief extern effect
Extern effect dat als positief wordt ervaren (bijvoorbeeld de Betuwe in bloei) en niet in de (kost)prijs tot uitdrukking komt.