LWEO

hoofdstuk 2

hoofdstuk 2

De overheid om ons heen

De overheid bemoeit zich op allerlei manieren met ons. De landelijke overheid maakt wetten en zorgt bijvoorbeeld voor dijken, onderwijs, gezondheidszorg, uitkeringen, politie en rechtspraak. Om dat allemaal te kunnen betalen is geld nodig. Dat krijgt de overheid binnen via het heffen van belastingen. Nederland kent een progressief stelsel voor de inkomstenbelasting. Daarnaast worden sociale premies afgedragen. Die worden weer gebruikt om uitkeringen te betalen, zoals bijvoorbeeld de AOW.
Bij de invoering van de euro zijn afspraken gemaakt over de hoogte van het overheidstekort en de hoogte van de overheidsschuld in procenten van het nationaal inkomen.

links
Wat is een staatsschuld (overheidsschuld) (video 1 min.)
Hoe oud is belasting (video 1 min.)

begrippenlijst

Begrippenlijst Hoofdstuk 2


— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —