LWEO

De Samenleving 5e druk

Inleiding

In deze lesbrief wordt aandacht besteed aan het belang van de export voor de Nederlandse economie, de Europese Unie (EU) en de Monetaire Unie (EMU), de wisselkoersen en internationale handel. Daarnaast wordt de rol van de overheid als producent van goederen en diensten, als werkgever en als inkomensverdeler uiteengezet, waarbij onder meer de overheidsbegroting en Prinsjesdag aan de orde komen. Tenslotte aandacht voor het afvalprobleem en het milieu.