LWEO

hoofdstuk 1

hoofdstuk 1

Nederland en de wereld

Van oudsher is Nederland sterk gericht op het buitenland. Omdat Nederland een klein land is, is het voor diverse producten aangewezen op het buitenland. Maar er zijn ook producten die Nederland wel zelf kan maken en die toch uit het buitenland komen. Dit heeft te maken met de kosten. Het is slimmer om producten die in andere landen goedkoper gemaakt worden uit die landen in te voeren en je als land toe te leggen op producten die wij goedkoper kunnen produceren. Dit noemen we internationale arbeidsverdeling. Dit wil zeggen ieder land legt zich toe op het maken van die producten waar zij een concurrentievoordeel in hebben. Dit heeft te maken met een aantal factoren zoals:
• de natuurlijke omstandigheden;
• de loonkosten;
• de infrastructuur;
• historische omstandigheden.
De landen van de Europese Unie zijn de belangrijkste handelspartners van Nederland.

 

begrippenlijst

Begrippenlijst hoofdstuk 1


— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — 

extra oefenopgaven

Extra oefenopgaven (Word)