LWEO

hoofdstuk 1

hoofdstuk 1

Nederland en de wereld

Van oudsher is Nederland sterk gericht op het buitenland. Omdat Nederland een klein land is, is het voor veel producten aangewezen op het buitenland. Maar er zijn ook producten die Nederland wel zelf kan maken en die toch uit het buitenland komen. Dit heeft te maken met kosten. Het is slimmer om producten die in andere landen goedkoper gemaakt worden uit die landen in te voeren en je als land toe te leggen op producten die je goedkoper kunt produceren. Dit noemen we internationale arbeidsverdeling. Dit wil zeggen dat elk land zich toelegt op het maken van die producten waar zij een concurrentievoordeel in heeft. Hierbij spelen een aantal factoren een rol zoals:
• de natuurlijke omstandigheden;
• de loonkosten;
• de infrastructuur;
• historische omstandigheden.
De landen van de Europese Unie zijn de belangrijkste handelspartners
van Nederland.

links
Internationale handel (video 5 min.)
Waarom is de EU opgericht? (video 5 min.)

 

begrippenlijst

Begrippenlijst hoofdstuk 1


— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — 

extra oefenopgaven
Extra oefenopgaven (Word)