LWEO

hoofdstuk 3

hoofdstuk 3

Circulaire economie

Economie volgt al eeuwenlang een lineair model waarbij grondstoffen worden onttrokken aan de natuur, er productie en consumptie plaatsvindt en het afval weer in de natuur terecht komt. In een circulair model worden grondstoffen onttrokken uit het afval van eerdere productie. Dat gaat verder dan recycling van (delen van) een product. Bij duurzame productie gaat de productie niet ten koste van de productiemogelijkheden van toekomstige generaties.

Circulaire economie is er in een aantal vormen: levensduurverlenging, gebruiksmaximalisatie en hergebruik van grondstoffen.

De overheid wil een circulaire economie in 2050. Bij het maken van afspraken in internationaal verband speelt de overheid een belangrijke rol. De consument vindt circulair consumeren belangrijk maar laat dit in zijn (koop)gedrag nog niet altijd zien. Financiële prikkels vanuit de overheid moeten de consument stimuleren om het juiste gedrag te gaan vertonen.

links
Circulaire economie (video 4 min.)

begrippenlijst

Begrippenlijst hoofdstuk 3


— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — 

extra oefenopgaven
Extra oefenopgaven (Word)