LWEO

hoofdstuk 2

hoofdstuk 2

Geld om van te leven

In dit hoofdstuk leer je getallen afronden en het verschil tussen het gewogen gemiddelde en het ongewogen gemiddelde. Je leert omgaan met geld en rekenen met procenten. Het Nibud onderscheidt drie soorten uitgaven: het huishoudgeld, de vaste lasten en de reserveringen. Door een begroting op te stellen kun je zien of de uitgaven in overeenstemming zijn met de inkomsten. Voor jongeren is een bijbaan een belangrijke bron van inkomsten, naast zakgeld. Wettelijk is vastgesteld dat jongeren tenminste het minimum jeugdloon moeten krijgen als ze werken. Bij het loon maken we onderscheid tussen brutoloon en nettoloon.

links
Loonwijzer (www.loonwijzer.nl)
Hoeveel kleedgeld? (www.nibud.nl)
Het gewogen en ongewogen gemiddelde (www.economielokaal.nl)
Jongeren Informatie Punt (www.jip.org)
De leukste bijbaan (www.leukstebijbaan.nl)

begrippenlijst

Begrippenlijst Kopen en Werken hoofdstuk 2


— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — 

extra oefenopgaven

Extra oefenopgaven (Word)