LWEO

hoofdstuk 3

hoofdstuk 3

Sparen en lenen

Jongeren geven niet al hun inkomsten meteen uit, 86% van de derdeklasleerlingen havo/vwo spaart. Sparen is het niet uitgeven van een deel van het inkomen. Het gemiddelde spaarbedrag op de rekening van derdeklassers is € 1.435. Niet al dat geld hebben de leerlingen zelf gespaard. In meer dan de helft van de gevallen storten de ouders geld bij. De scholieren van 15 en 16 jaar die sparen, zetten gemiddeld elke maand € 40 op een spaarrekening.

In dit hoofdstuk leer je de rente berekenen die je krijgt op je spaarrekening. Bij sparen verschuif je jouw bestedingen naar een later tijdstip, bij lenen haal je de bestedingen naar voren in de tijd. Lenen kost geld, je moet dan rente betalen. Een vorm van lenen is bijvoorbeeld kopen op afbetaling.

links
Soorten leningen (www.nibud.nl)
Wat is lenen? (www.watislenen.nl)
Hypotheek berekenen (www.berekenhet.nl)

begrippenlijst

Begrippenlijst Kopen en Werken hoofdstuk 3

aflossen
Het (geheel of gedeeltelijk) terugbetalen van een lening.
annuïteit
Vaste periodieke betaling die is samengesteld uit rente en aflossing op een geleend bedrag.
doorlopend krediet
Een (bank)rekening waarmee tot een bepaald maximum mag worden geleend (ook wel ‘rood staan’ genoemd). Als vergoeding voor dit doorlopende krediet wordt rente betaald. Een persoonlijke lening waarbij niet is afgesproken dat de lening voor een bepaalde datum moet worden afgelost.
hypotheeklening
Een langlopende lening met een onroerend goed als zekerheidsstelling: kan de schuldenaar niet aan zijn verplichtingen voldoen, dan kan het onroerend goed worden verkocht.
inflatie
Het stijgen van de prijzen van goederen en diensten. Stijging van het algemeen prijsniveau.
koopkracht
De hoeveelheid goederen die je met je inkomen (of een euro) kunt kopen.
mediaan
De middelste waarde van een aantal grootheden. De mediaan is de middelste waarde in een groep van getallen. In een serie met 1, 7, 8. 11, 29, 44 en 59 is 11 de mediaan.
persoonlijke lening
Een lening waarbij maandelijks een vast bedrag inclusief rente wordt terugbetaald. Daarbij staat ook vooraf vast binnen welke tijd het geleende bedrag wordt terugbetaald.
rente
De beloning die betaald moet worden voor het lenen van geld en die ontvangen wordt voor het uitlenen van geld.
sparen
Het niet uitgeven van een deel van het inkomen.

extra oefenopgaven

Extra oefenopgaven (Word)