LWEO

hoofdstuk 5

hoofdstuk 5

Een eigen bedrijf

Het lijkt velen ideaal om later eigen baas te zijn, maar is dat wel zo? Wat zijn de voordelen en de nadelen van een eigen bedrijf ten opzichte van werken in loondienst? Als je eigen baas bent, moet je een eigen administratie voeren: hoe bereken je de verwachte omzet van je bedrijf en wat zijn de te verwachten inkoopkosten? Hoe hoog zullen de bedrijfskosten zijn en hoe bereken je de te verwachten brutowinst en nettowinst? Pas als er een maand voorbij is kun je de werkelijke omzet, de kosten en de bruto- en nettowinst bepalen en weet je of het de moeite waard is geweest.

links
Een eigen onderneming starten (www.leren.nl)
Platform zelfstandige ondernemers (www.pzo-zzp.nl)
Platform voor startende ondernemers (www.startbedrijf.nl)

begrippenlijst

Begrippenlijst Kopen en Werken hoofdstuk 5

afzet
Het aantal producten (stuks, liters, kg) dat een bedrijf verkoopt. Ander woord voor verkochte hoeveelheid.
bedrijfskosten
Kosten die gemaakt worden om producten te maken of te verkopen.
brutowinst
Omzet min de inkoopwaarde van de omzet.
inkoopprijzen
De prijs waarvoor een bedrijf een goed inkoopt.
inkoopwaarde van de omzet
De waarde van de grond- en hulpstoffen die in de verkochte producten zit. Is gelijk aan de afzet maal de inkoopprijs.
loondienst
Iemand werkt in loondienst als hij als werknemer door een werkgever tegen betaling van loon in dienst genomen is.
nettowinst
Is gelijk aan de brutowinst min de bedrijfskosten.
omzet
(= totale opbrengst)
De geldopbrengst van de verkochte producten. Is te berekenen door: verkoopprijs × aantal verkochte producten (= afzet).
ondernemingsplan
Een plan waarin de ondernemer aangeeft wat het doel van zijn onderneming is en nagaat aan welke regels (voorschriften, vergunningen) zijn onderneming moet voldoen. Tevens geeft een ondernemingsplan een overzicht van de stappen die een onderneming moet maken om zijn bedrijf succesvol te maken.
primaire arbeidsvoorwaarden
Afspraken tussen werkgever en werknemer die betrekking hebben op het loon en de normale arbeidstijd.
secundaire arbeidsvoorwaarden
Arbeidsvoorwaarden die betrekking hebben op andere dan primaire arbeidsvoorwaarden zoals vakantieregelingen, duur van de middagpauze, reiskostenvergoedingen, kinderopvang, scholing, auto van de zaak, enzovoort.
verkoopprijs
Het bedrag waarvoor een product verhandeld wordt.
werkgever
Neemt mensen in dienst om tegen betaling werk te verrichten.
werknemer
Werkt tegen betaling in dienst van een werkgever.

extra oefenopgaven

Extra oefenopgaven (Word)