LWEO

hoofdstuk 9

hoofdstuk 9

De arbeidsmarkt

Op de arbeidsmarkt treffen vraag en aanbod elkaar, net als op alle markten. De prijs die op de arbeidsmarkt tot stand komt, is het loon. De arbeidsmarkt bestaat uit vele deelmarkten. Iedere sector, bedrijfstak of beroep heeft zijn eigen arbeidsmarkt. De markt voor loodgieters is een andere markt dan de markt voor verpleegkundigen. De markt voor stukadoors is weer anders dan die voor accountants.
Deze deelmarkten zijn gescheiden van elkaar. Een werkloze bouwvakker kan niet zomaar voor de klas gaan staan en een hoogleraar tref je niet zo gauw aan achter de kassa in de supermarkt.

Wie zijn de aanbieders op de arbeidsmarkt? Dat zijn volgens de definitie van het CBS alle mensen die betaald werk hebben of werk zoeken voor 1 uur of meer per week. Vragers op de arbeidsmarkt zijn bedrijven en organisaties zoals bouwbedrijven, onderwijsinstellingen en ziekenhuizen die mensen in betaalde dienst hebben, of willen hebben, voor 1 uur of meer per week.

links
Arbeidsproductiviteit (video 3 min.)
Kennisland.nl (www.kl.nl)
Jeugdwerkloosheid (www.cbs.nl)

begrippenlijst

Begrippenlijst Kopen en Werken hoofdstuk 9

aanbod van arbeid
(= beroepsbevolking) Personen tussen de 15 jaar en de pensioengerechtigde leeftijd die willen en kunnen werken: zij bieden hun arbeid(-skracht) aan op de arbeidsmarkt. Bestaat uit de mensen in loondienst, de zelfstandigen en de geregistreerde werklozen.
arbeidsjaar
Het aantal uren dat iemand met een volledige baan en een normaal arbeidscontract in een jaar werkt. Er gaan meerdere parttimerbanen in een arbeidsjaar.
arbeidsproductiviteit
De productie per persoon per tijdseenheid (bijvoorbeeld uur of arbeidsjaar).
beroepsbevolking
Personen tussen de 15 jaar en de pensioengerechtigde leeftijd die willen en kunnen werken: zij bieden hun arbeid(skracht) aan op de arbeidsmarkt. Bestaat uit de mensen in loondienst, de zelfstandigen en de geregistreerde werklozen.
deelnemingspercentage
(= participatiegraad)
Het percentage dat aangeeft hoeveel procent van de bevolking van 15 jaar tot de pensioengerechtigde leeftijd 65 werkt of wil werken.
vacatures
Openstaande arbeidsplaatsen waarvoor personeel wordt gezocht.
vraag naar arbeid
De hoeveelheid arbeid(-skrachten) die de werkgevers gezamenlijk willen kopen (= in dienst nemen). Bestaat uit werkgelegenheid en vacatures.

extra oefenopgaven

Extra oefenopgaven (Word)