LWEO

hoofdstuk 8

hoofdstuk 8

Financiële zelfredzaamheid

Als burger van Nederland ben je zelf verantwoordelijk voor het regelen van je financiën. Je moet jezelf kunnen redden en zelfstandig belangrijke financiële beslissingen kunnen nemen. Je moet dan denken aan beslissingen als:
• Hoe wil ik financieel samenleven met mijn partner?
• Welke verzekeringen sluit ik af?
• Is een huis kopen iets voor mij?
• Hoe regel ik mijn erfenis?
Om deze keuzes verantwoord te kunnen maken is kennis van zaken nodig, bijvoorbeeld over welke bezittingen gemeenschappelijk worden als je gaat trouwen of een partnerschap aangaat.

Niet alle verzekerden lopen evenveel kans op schade. De goede risico’s verwachten minder kans op schade dan de slechte risico’s. Hierdoor kan averechtse selectie optreden. Door de premiehoogte te differentiëren hoeven goede risico’s minder premie te betalen dan slechte risico’s, en wordt voorkomen dat alleen de slechte risico’s de verzekering afsluiten. Als mensen zich verzekerd weten, kunnen ze moreel wangedrag gaan vertonen. Hierdoor zullen zij meer schade claimen dan aanvankelijk was voorzien. Door het invoeren van een eigen risico zullen mensen zich weer voorzichtiger gaan gedragen.

Bij de beslissing huren of kopen van een huis speelt de afweging van de woonlasten van kopen of huren een belangrijke rol. Zo maakt de hypotheekrenteaftrek kopen aantrekkelijker. Bij koop bouw je een vermogen op. Het woongenot is bij de beslissing een belangrijke niet-financiële factor.

Een erfenis betreft alle bezittingen en schulden die een overledene achterlaat. Is er geen testament dan bepaalt het erfrecht wie de erfenis krijgt. Over het erfdeel moet erfbelasting worden betaald. Hoeveel dat is, is afhankelijk van de relatie met de overledene en de vrijstelling erfbelasting. Is er wel een testament dan heeft de overledene hierin zelf opgenomen wie de erfgenamen zijn.

begrippenlijst

Begrippenlijst hoofdstuk 8


— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — 

extra oefenopgaven
Extra oefenopgaven (Word)