LWEO

Arbeidsmarkt

Inleiding

Op de arbeidsmarkt groeit de behoefte aan hoger opgeleiden omdat werk steeds specialistischer wordt. Prima kansen dus voor academici en hbo’ers. Tegelijkertijd zal het zogenaamde elementaire werk, werk waarvoor geen diploma vereist is, flink toenemen. Tuinonderhoud, vuil ophalen, schoonmaak, verzorging en vele andere vormen van dienstverlening zijn nu eenmaal niet te automatiseren of te robotiseren.

De lesbrief Arbeidsmarkt is ten dele een centraal examen lesbrief. Per hoofdstuk krijg je een overzicht van de inhoud, de leerdoelen, de kernbegrippen en enkele oefenopdrachten. Natuurlijk is dit alles slechts een summiere opsomming en kan dat niet de lesbrief vervangen.

Van lesbrief Arbeidsmarkt kunnen de volgende paragrafen als keuzeonderwerp aangemerkt worden:
§ 2.3 Deeltijdarbeid en p/a-ratio
§ 2.4 Arbeidsparticipatie
§ 2.6 De betaalbaarheid van de uitkeringen (i/a-ratio)
§ 2.7 Kiezen tussen werk en vrije tijd
Het eerste deel van deze paragraaf gaat over opofferingskosten. Dit hoort bij het domein Schaarste en valt onder de schoolexamenstof. Opofferingskosten zijn ook al besproken in Lesbrief Levensloop.
Het tweede deel gaat over de loonelasticiteit van het arbeidsaanbod. Dat is keuzestof.
§ 3.5 De vraag naar arbeid in theorie (loonelasticiteit van de arbeidsvraag).

links
Arbeidsmarkt (video 15 min.)