LWEO

Economisch Beleid 1e druk

Inleiding

Economisch beleid is beleid waarbij overheden en centrale banken met allerlei maatregelen proberen de economie en daarmee de welvaart evenwichtig te laten groeien.
In hoofdstuk 1 zien we hoe centrale banken de economische groei kunnen bevorderen door ervoor te zorgen dat het vertrouwen van het publiek in geld als algemeen aanvaard ruilmiddel zo hoog mogelijk blijft. De centrale banken voeren daartoe het monetaire beleid uit, waarbij vooral het rente-instrument gebruikt wordt om zo de inflatie te sturen.
In hoofdstuk 2 wordt vervolgens besproken hoe overheden met begrotingsbeleid economische groei kunnen bevorderen. Door aanpassingen in belastingen en overheidsuitgaven beïnvloeden overheden de bestedingen en daarmee de productie en de welvaart op korte termijn.
In de hoofdstukken 3 en 4 wordt het IS-MB-GA-model besproken aan de hand waarvan een analyse kan worden gemaakt van oorzaken en gevolgen als een economie op korte termijn afwijkt van het langetermijnevenwicht. Ook kan aan de hand van dat model bekeken worden wat voor soort economisch beleid (begrotingsbeleid en/of monetair beleid) er gevoerd kan worden om onevenwichtigheden zo snel mogelijk te herstellen.