LWEO

Hoofdstuk 1

hoofdstuk 1

Monetair Beleid

Een centrale bank dient ervoor te zorgen dat het publiek vertrouwen in het geldstelsel behoudt, zodat het publiek geld steeds als algemeen aanvaard ruilmiddel, als oppotmiddel en als rekenmiddel zal blijven gebruiken. Om die taak uit te kunnen voeren, houdt een centrale bank financieel toezicht op banken en gebruikt zij het rentebeleid om de inflatie te stabiliseren.

Banken moeten altijd geld lenen bij de centrale bank, waardoor de centrale bank de rente die banken aan het publiek berekenen kan sturen. Bij een te lage/hoge inflatie verruimt/verkrapt de centrale bank het monetaire beleid en daalt/stijgt de rente, om zo de bestedingen te stimuleren/af te remmen en de inflatie aan te wakkeren/af te remmen. De meeste centrale banken proberen het inflatiepercentage net onder de 2% te houden, omdat een klein beetje inflatie de bestedingen aan de gang houdt en tevens een buffer vormt tegen deflatie. Bij te hoge inflatie verliest het publiek het vertrouwen in geld als ruilmiddel. De laatste jaren ligt het inflatiepercentage in de eurozone steeds te ver onder de 2%. Dit was voor de Europese Centrale Bank reden de rente te verlagen tot 0%.

begrippenlijst

Begrippenlijst


— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — 

extra oefenopgaven

Extra oefenopgaven (Word)