LWEO

Economische Modellen

Economische Modellen

De lesbrief Economische Modellen gaat over conjunctuur en structuur. In het eerste hoofdstuk worden conjunctuurschommelingen behandeld en is er aandacht voor de vraagzijde van gezinnen, ondernemingen, de overheid en het buitenland. De effectieve vraag komt aan de orde. Daarna wordt de aanbodzijde behandeld en is er een paragraaf over conjuncturele en structurele werkloosheid.

Het tweede hoofdstuk behandelt de verschillen tussen de Klassieken en Keynes. In hoofdstuk drie gaan we dieper in op Keynes’ basismodel. De vraagkant van het conjunctuurmodel en de multiplierwerking en de aanbodkant van het conjunctuurmodel komen aan de orde.

Hoofdstuk vier behandelt het economiemodel met overheid, zonder buitenland: het gaat met name over de overheidsbestedingen en belastingen, het model met de spaarfunctie, het conjunctuurbeleid en de belastingfunctie.

In hoofdstuk vijf staat het model met overheid en buitenland centraal. Er is aandacht voor de lopende rekening van de betalingsbalans, een model met spaarfunctie en de conjunctuurpolitiek.