LWEO

hoofdstuk 2

hoofdstuk 2

Klassieken en Keynes

Klassieken
Volgens de klassieken werkt het prijsmechanisme ook op de arbeidsmarkt. Als er werkloosheid is, zullen de lonen dalen. Door de lagere loonkosten wordt het voor bedrijven aantrekkelijker werknemers aan te nemen. Bij een krappe arbeidsmarkt zullen de lonen stijgen waardoor de vraag naar arbeid afneemt.

Keynes
Volgens Keynes leidt een loondaling in een periode van laagconjunctuur tot een daling van de koopkracht. Hierdoor daalt de effectieve vraag en de productie en stijgt de werkloosheid. Het land komt hierdoor in een neerwaartse spiraal terecht: een opeenstapeling van inkomens- en productiedalingen. Volgens Keynes moet de overheid ingrijpen om de negatieve economische spiraal te doorbreken. De overheid moet zorgen voor extra vraag als de bestedingen van de particulieren teruglopen. Dit kan zij doen door:
• de bestedingen van de overheid te vergroten;
• de bestedingen van particulieren te stimuleren door het verlagen van de tarieven van de belastingen en sociale premies en het verhogen van de sociale uitkeringen.
Ook de Centrale Bank van een land kan de economie beïnvloeden. Als bij laagconjunctuur de rente wordt verlaagd, heeft dat invloed op sparen en lenen door consumenten en bedrijven.

Overheidstekort
Door de extra uitgaven van de overheid in een periode van laagconjunctuur stijgt het overheidstekort. De overheid moet dan extra geld lenen. Dit kan ook makkelijk omdat de particuliere bestedingen zijn teruggelopen en particuliere besparingen zijn toegenomen. De overheid leent dus de extra besparingen van de particulieren waardoor dit geld blijft circuleren in de kringloop. Als het beleid succesvol is, zal de productie stijgen en neemt het inkomen weer toe en daarmee de belastingopbrengsten. In een periode van overbesteding zijn de bestedingen te groot. De effectieve vraag overtreft de productiecapaciteit. De overheid kan de overbesteding bestrijden door de belastingen te verhogen en/of de overheidsuitgaven te verlagen. Het overheidstekort wordt kleiner. De overheid remt op die manier de economie af. Omdat zowel het stimuleren van de economie in een periode van laagconjunctuur als het afremmen van de economie in een periode van hoogconjunctuur een beleid is dat ingaat tegen de conjunctuur, noemen we dit anticyclisch conjunctuurbeleid.

begrippenlijst


— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — 

extra oefenopgaven

Extra oefenopgaven (Word)