LWEO

Hoofdstuk 1

hoofdstuk 1

Rationeel gedrag?

De rationeel handelende mens, homo economicus wordt door veel (neo)klassieke economen als uitgangspunt voor hun analyses gebruikt. In werkelijkheid is het zo dat mensen te maken hebben met beperkingen. Ze zijn begrensd rationeel. Ze maken keuzes op basis van beperkte informatie en ervaringen uit het verleden.
In de vorige eeuw werden psychologische aspecten meegenomen in de economie en werd gedragseconomie geboren. Mensen maken veelal systematische fouten. Door te veel aan informatie, gebrek aan kennis en capaciteit en door te weinig tijd maken mensen keuzes op basis van vuistregels. Dit noemen we heuristiek. Om mensen te helpen en een duwtje in de goede richting te geven kan er gebruik worden gemaakt van nudgen.

links
Optische illusies (opdracht 1.12) (website)
Optische illusies (opdracht 1.12) (video 2 min.)
Would you take this bet? (opdracht 1.20) (video 10 sec.)