LWEO

Hoofdstuk 2

hoofdstuk 2

Consumentengedrag en hoe bedrijven hiervan kunnen profiteren

Gedragseconomen bestuderen keuzes die mensen maken en zoeken naar voorspelbaarheid in niet rationeel gedrag. Uit de experimenten blijkt dat veel mensen gelimiteerd zijn in hun rationeel handelen. Dit komt door denkfouten die ze maken en waar ze vaak ook niets aan kunnen doen. Bedrijven maken daar dankbaar gebruik van en proberen met behulp van marketing hun omzet te verhogen.

Mensen hebben moeite met absolute vergelijkingen. Zij maken liever relatieve vergelijkingen. Zij kijken daarom naar de relatieve opofferingskosten en gaan niet altijd voor de rationele optie. Hetzelfde geldt als er een inferieure optie wordt toegevoegd aan twee bestaande opties: de lokvogel. Ook bij inkomensvergelijking en status wordt er relatief vergeleken. Het van invloed zijn van iets wat je recent hebt opgeslagen in je geheugen op je vervolggedrag, wordt het ankereffect genoemd. De koppeling die je geheugen maakt tussen hetgeen wat onthouden is en je gedrag wat volgt, heeft te maken met arbitraire coherentie.

Andere denkfouten zoals het woord gratis, de bereidheid tot ontvangen en betalen en choice bracketing hebben te maken met het verschillend waarderen van een product. Verliesaversie en spijtaversie zorgen ervoor dat mensen anders handelen in verschillende situaties. Het hoger waarderen van producten als men ze heeft vastgehouden of even gebruikt noemen we het bezitseffect.

Als de beslissingen die mensen moeten nemen complexer worden, gaan ze steeds meer uit van wat hen standaard wordt aangeboden. Mensen reageren sterker op sociale prijzen dan op marktprijzen. Hun gedrag kan zelfs volledig veranderen als er een marktprijs wordt geïntroduceerd. Andere denkfouten waar we als mensen last van hebben maar zelf ook niet altijd beseffen zijn onder andere de beschikbaarheidsheuristiek, het prijseffect en het zelfoverschattingseffect.

links
Ankereffect (video 5 min.)
Starbucks (opdracht 2.18) (video 1 min.)
Starbucks (opdracht 2.18) (video 1 min.)
Starbucks (opdracht 2.18) (video 2 min.)
Quest Junior (opdracht 2.22) (website)
Verliesaversie en relatieve vergelijking (video 6 min.)
Voetschimmel (opdracht 2.37) (website)
Wet van de kleine getallen (website)
12 denkfouten (video 10 min.)
Mr Lid Containers (opdracht 2.46) (video 2 min.)
Bottle Tops (opdracht 2.46) (video 2 min.)
Monkey economy (opdracht 2.47) (video 20 min.)
Vrijheid, gelijkheid en broederschap (opdracht 2.67) (website & video’s)