LWEO

Hoofdstuk 3

hoofdstuk 3

Gedragsbeïnvloeding door de overheid

Niet alleen bedrijven maken gebruik van gedragseconomie, ook de overheid kan gebruik maken van de inzichten die gedragsexperimenteel onderzoek opleveren. Zo kan zij aansturen op gewenst gedrag van haar burgers.

Demerit goederen zijn producten waarvan de overheid het gebruik wil afremmen. Merit goederen zijn producten waarvan de overheid het gebruik wil stimuleren. Zij probeert de aanschaf door mensen van deze goederen vaak door prijsbeïnvloeding te veranderen. Daarnaast kan de overheid ook regels instellen over wanneer een product verkocht en gebruikt mag worden. Het geven van een beloning als iemand stopt met bepaald gedrag kan ook helpen. Het Behavior Design Model laat zien dat het belangrijk is om bij gedragsverandering te kijken naar de motivatie en het vermogen om te kunnen veranderen. De manier waarop informatie ingezet wordt om gedragsverandering te bewerkstelligen, wordt framing genoemd.

De Amerikaanse hoogleraar Cialdini heeft de manieren van psychologische beïnvloeding omschreven in zeven principes. Veel van deze principes worden gebruikt in een nudge. Nudgen is een duwtje in de goede richting geven. De overheid kan dit gebruiken in haar informatievoorziening en campagnes maar ook in het bedrijfsleven kan nudgen helpen om mensen te sturen om een bepaald product te kopen. Gamification is vaak onderdeel van een nudge.

De overheid kan de standaard aanpassen om het gedrag van mensen te sturen. Ook kan zij keuzestructuur bieden zodat mensen op een compacte manier en in stappen informatie krijgen en meestal voorspelbaar zullen kiezen. Als laatste optie kan de overheid natuurlijk wetten en regels instellen om bepaald gedrag af te dwingen.

links
Sire (opdracht 3.2) (website)
Duwtje (website)
NIX18 (opdracht 3.19) (website)
CM Telematics (opdracht 3.23) (website)
BI Team (website)
BIN Nederland (website)
Project Interpolis (opdracht 3.36) (website)
Heterdaadje (opdracht 3.37) (website)
Bottle Bank Arcade (opdracht 3.41) (video 1,5 min.)
Relatie werkgevers en werknemers (opdracht 3.44) (video 20 min.)