LWEO

Hoofdstuk 4

hoofdstuk 4

Cases

Er komen twee cases aan bod die gebruikt kunnen worden als context voor het maken
van bijvoorbeeld een praktische opdracht of profielwerkstuk. Dit hoofdstuk is daarmee op een eigen
gekozen manier in te zetten. Er wordt achtergrondinformatie gegeven, een aantal voorbeelden van
experimenten worden genoemd en verdere overdenkingen en suggesties voor onderzoeksvragen
worden gegeven. Dit hoofdstuk geeft daarmee handvatten tot het verder uitwerken van twee
economische vraagstukken aan de hand van gedragsexperimentele inzichten:
• Spaargedrag en pensioen
• Groen gedrag en milieu

links
Tips voor bronnen
Voorbeelden van nudgen in Nederland
Nudge.nl (website)
Nudging (website)
Duwtje (website)
Communicatierijk (website)

Ervaringen met gedragseconomisch beleid
Halpern, D., en M. Sanders, 2017, Nudging by government: progress, impact en lessons learned (pdf)
Behavioural Insights Applied to Policy, European Report 2016 (pdf)

Beleidsadviezen
Behavioural Insights Team, 2014, EAST: Four simple ways to apply behavioural insights (pdf)
Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid, 2017, Weten is nog geen doen (website)
Communicatie Activatie Strategie Instrument, 2020, Dienst Publiek en Communicatie (website)

Specifiek voor spaargedrag en pensioen
Behavioural Insights Team en Money & Pensions Service, 2020, The Stronger Nudge (pdf)
Laibson, 1997, Golden Eggs and Hyperbolic Discounting (pdf)
Prast en van Soest, 2014, Pensioenbewustzijn (pdf)
Bodie en Prast, 2011, Rational Pensions for Irrational People: Behavioral Science Lessons for the Netherlands (website)

Specifiek voor groen gedrag en milieu
Agentschap NL, NL Energie en Klimaat, 2011, Handleiding Energiebesparing door gedragsverandering (pdf)
Raad voor de leefomgeving en infrastructuur, 2014, Doen en laten: Effectiever milieubeleid door mensenkennis (pdf)
Behavioural Insights Team en Center for Behavior & the Environment, 2019, Change for Nature (pdf)
Behavioural Insights Team, UN Environment Programme, Grid Arendal en Youth & Education Aliance, 2020, The little book of green nudges (pdf)