LWEO

Kleding

Inleiding

De lesbrief Kleding gaat over het gedrag van consumenten als vragers en producenten als aanbieders op de markt. Als context gebruiken we spijkerbroeken en T-shirts.
We beginnen met een algemene beschrijving van de kledingmarkt. Daarna zoomen we in op de markt van spijkerbroeken. Eerst wordt de vraag naar spijkerbroeken behandeld. Het begrip elasticiteit speelt daarbij een rol. Vervolgens is er aandacht voor de aanbodkant van de markt. De begrippen balans en resultatenrekening komen daarbij aan de orde. Het productieproces en de kosten van een spijkerbroek vormen het onderwerp van hoofdstuk vier.
De overige vier hoofdstukken gaan over de invloed die aanbieders op de kledingmarkt hebben op de prijsvorming. Die invloed is sterk afhankelijk van de mate van concurrentie. Hoe sterk de concurrentie is, hangt af van het aantal aanbieders en de aard van het product. Afhankelijk daarvan onderscheiden we vier marktvormen: volledige mededinging, monopolie, monopolistische concurrentie en oligopolie. Bij elk van deze marktvormen zien we een eigen marktgedrag en marktresultaat. Bij oligopolie wordt het marktgedrag verder uitgediept met de speltheorie.