LWEO

Hoofdstuk 7

Hoofdstuk 7

Je onderscheiden van de consument

Inhoudsopgave hoofdstuk 7
7.1 Productdifferentiatie
7.2 Transfer
7.3 Zelftest

Productdifferentiatie
Het aanbrengen van een onderscheidend kenmerk ten opzichte van concurrerende producten noemen we productdifferentiatie. Differentiatie leidt tot heterogeniteit van de producten.

Monopolistische concurrentie
Bij deze marktvorm zijn er veel aanbieders en is het product heterogeen. Monopolistische concurrentie lijkt op monopolie, maar ook op volkomen concurrentie. Door productdifferentiatie heeft de onderneming een eigen product en een eigen unieke vraaglijn of prijsafzetlijn gecreëerd. Binnen de klantenkring van zijn product is de ondernemer monopolist (enige aanbieder) en kan hij binnen beperkte grenzen een eigen prijs kiezen en winst maken: hij is dus beperkt prijszetter. De gelijkenis met volkomen concurrentie is dat er veel aanbieders zijn met ieder een eigen deelmarkt die wel heel dicht tegen elkaar aanschuren. Een voorbeeld van de markt van monopolistische concurrentie is de markt van abonnementen voor mobiele telefonie.

Links
Markt en handelen: video NTR 15 minuten (koffiehandel).
Economie en Markt: introductiefilmpje over markten en marktvormen (27 minuten): Open Universiteit.
Prijsoorlog: filmpje van Teleac (15 minuten)
Marktgedrag bij dominante strategie: uitleg: video 8 minuten.

Leerdoelen hoofdstuk 7
• Voorbeelden noemen van markten van monopolistische concurrentie.
• Markten van monopolistische concurrentie onderscheiden van markten van volledige mededinging.
• Markten van monopolistische concurrentie onderscheiden van markten van monopolie.
• Voorbeelden noemen van productdifferentiatie.
• De kenmerken van de markt van monopolistische concurrentie noemen.
• Aantonen op welke wijze producenten streven naar maximale winst bij monopolistische concurrentie en dit grafisch onderbouwen.
• Het ondernemersgedrag en het marktresultaat van de marktvorm van monopolistische concurrentie interpreteren.
• Werken met prijsafzetfunctie (GO-functie), MO-functie en TO-functie en deze interpreteren.

Kernbegrippen hoofdstuk 7
Productdifferentiatie – heterogeen product – beperkt prijszetter – monopolistische concurrentie – deelmarkt.

Begrippenlijst

Begrippenlijst hoofdstuk 7

beperkt prijszetter
Een producent kan door concurrentie maar in beperkte mate zelf de prijs bepalen.
deelmarkt
Onderdeel van de totale markt.
dereguleren
Het verminderen van de regelgeving door de overheid.
heterogeniteit
Verschillend. Goederen en diensten waarvan de exemplaren in de ogen van de consument verschillen. Het maakt uit van welke aanbieder het product afkomstig is.
monopolistische concurrentie
Een marktvorm waarop de feitelijke verschillen tussen producten van verschillende aanbieders klein zijn, maar waarop consumenten de producten toch verschillend waarderen. Er zijn veel aanbieders en het product is heterogeen. Een ondernemer kan binnen zekere grenzen de prijs zelf bepalen.
productdifferentiatie
Het geven van eigen kenmerken aan een product met als doel het marktaandeel te vergroten. Het product wordt heterogener.

Extra Oefenopgaven

Dit hoofdstuk heeft enkele extra oefenopgaven. Deze kun je als Word-document downloaden door HIER te klikken.