LWEO

Levensloop

Inleiding

De lesbrief Levensloop gaat over de keuzes die iedere generatie opnieuw moet maken. Mensen wegen voortduren alternatieven tegen elkaar af en maken keuzes. Sommige beslissingen zijn van invloed op de verdere levensloop, andere beslissingen zijn minder ingrijpend. Het probleem is dat je niet alles kunt kopen wat je zou willen hebben.

Het eerste hoofdstuk gaat over budgetten en wat je er voor kunt kopen. En over de invloed van andermans keuze op jouw beslissing, waarbij o.a. het gevangenendilemma en bindende afspraken aan de orde komen. Het tweede hoofdstuk gaat over de jeugd, je eerste eigen geld, de (her)verdeling van inkomens, ruilen over de tijd en de keuze tussen werken of doorleren. Hoofdstuk drie duikt in de wereld van transacties en verzekeringen. Wat is risico-aversie en asymetrische informatie? Wanneer verzeker je je? Eveneens komt het stelsel van de sociale zekerheid aan bod en de zorgverzekering.

Hoofdstuk vier gaat over inkomen en belasting. Wat ga je doen als je klaar bent met je opleiding? In loondienst of word je eigen baas? De heffingen op inkomen, de vermogensrendementsheffing en de herverdeling door de overheid worden daarbij ook behandeld. In hoofdstuk vijf aandacht voor huishoudens. Wat zijn de gevolgen van de keuze voor een huurhuis of een koophuis en hoe is de taakverdeling binnen het huishouden? De consequenties van de keuzes worden uitgelegd met informatie over hypotheken en het begrip (financiële) opofferingskosten. Verschillende vormen van inkomen op je oude dag komen aan de orde in hoofdstuk zes. Met behulp van pensioen en AOW wordt het kapitaaldekkingsstelsel en omslagstelsel uiteengezet. Ruilen over de tijd en de demografische veranderingen komen in hoofdstuk zeven aan bod.