LWEO

Levensloop 4e druk

Inleiding

De lesbrief Levensloop gaat over de keuzes die iedereen in alle fases van zijn levensloop opnieuw moet maken. Mensen wegen voortduren alternatieven tegen elkaar af en maken keuzes. Het probleem is dat je niet alles kunt wat je zou willen. Tijd en middelen zijn beperkt en dwingen ons tot keuzes. Sommige keuzes zijn van invloed op je verdere levensloop, andere beslissingen zijn minder ingrijpend.

Het eerste hoofdstuk gaat over budgetten en wat je er voor kunt kopen. Andermans keuzes kunnen invloed hebben op jouw beslissing. Daarom leer je in het eerste hoofdstuk ook de basis van de speltheorie. Het tweede hoofdstuk gaat over je eerste eigen geld, de (her)verdeling van inkomens, ruilen over de tijd en de keuze tussen werken of doorleren. Hoofdstuk drie duikt in de wereld van transacties en verzekeringen. Ook de collectieve verzekeringen en de zorgverzekering komen aan bod. Hoofdstuk vier gaat over inkomen en belasting. De heffingen op inkomen, de vermogensrendementsheffing en de herverdeling door de overheid worden daarbij ook behandeld. In hoofdstuk vijf is er aandacht voor huishoudens. Wat zijn de gevolgen van de keuze voor een huurhuis of een koophuis en hoe is de taakverdeling binnen het huishouden? Verschillende vormen van inkomen op je oude dag komen aan de orde in hoofdstuk zes. Met behulp van pensioen en AOW wordt het kapitaaldekkingsstelsel en omslagstelsel uiteengezet. Ruil en solidariteit tussen de generaties en de demografische veranderingen komen in hoofdstuk zeven aan bod.