LWEO

Hoofdstuk 3

hoofdstuk 3

Risico en informatie

Een ruiltransactie, bijvoorbeeld de koop en verkoop van een product, tot stand brengen kost tijd, geld en moeite. Deze tijd, geld en moeite noemen we transactiekosten. Een ruiltransactie mondt uit in een overeenkomst of contract (schriftelijk of mondeling). Een volledig contract is een contract waarin alles alle onvoorziene gebeurtenissen zijn opgenomen. Het streven naar deze volledige contracten wordt ingegeven door het verlangen om risico’s uit te schakelen: vaak zijn mensen risicomijdend.

Een manier om je te wapenen tegen een risico is het afsluiten van een verzekering. Een verzekering is een overeenkomst tussen een verzekeraar en een verzekerde waarbij de verzekerde tegen betaling van een premie de garantie krijgt dat een schade aan de verzekerde door de verzekeraar wordt vergoed. In dit hoofdstuk leer je over wat averechtse selectie en moreel wangedrag betekenen voor verzekeraars.
Een verzekering waar iedereen van 18 jaar of ouder in Nederland mee te maken krijgt, is de zorgverzekering. Volgens de Zorgverzekeringswet (Zvw) is iedereen verplicht zich te verzekeren.

Ook het stelsel van sociale zekerheid, met sociale verzekeringen en voorzieningen, komt aan bod. Sociale uitkeringen zoals AOW en WW worden betaald uit belastingen en premies. Een maatstaf voor de betaalbaarheid van de uitkeringen is de i/a-ratio, dat is de verhouding tussen het aantal uitkeringsgerechtigden en het aantal mensen dat belasting en premie betaalt.

links
Eigen risico (video 2 min.)
Risico en verzekeren (video 15 min.)
Sociale Verzekeringsbank (www.svb.nl)
Averechtse selectie (video 12 min.)
Moreel wangedrag (video 8 min.)

begrippenlijst

Begrippenlijst hoofdstuk 3


— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — 

extra oefenopgaven

Extra oefenopgaven (Word)