LWEO

Hoofdstuk 5

hoofdstuk 5

Het gezin

In de gezinsfase maken mensen belangrijke keuzes. Het is de periode waarin mensen opgroeiende kinderen hebben. Dit zorgt voor extra financiële lasten en zorgtaken waardoor vrije tijd schaars wordt. Als de kinderen het huis uit zijn, komt een andere keuze centraal te staan: eerder stoppen met werken of meer pensioen opbouwen. In dit hoofdstuk staan twee van de keuzes in de gezinsfase centraal: het kopen of huren van een huis en hoe in een huishouden de taken optimaal kunnen worden verdeeld.
Bij het huren van een huis moet je maandelijks de huur betalen aan de eigenaar. Het kopen van een huis heeft meer financiële consequenties. Meestal hebben mensen niet genoeg geld om het huis zonder lening te kopen. Daarom sluiten ze een hypothecaire lening af bij bijvoorbeeld een bank. Het aangaan van een lening schept verplichtingen: je moet rente en aflossing betalen. Een koophuis is een financieel risico maar je bouwt ook rendement op en je huis kan in waarde stijgen.

Binnen het huishouden zal gestreefd worden naar een optimale taakverdeling. Bij een optimale verdeling kijk je naar wie in verhouding het beste is in een bepaalde taak, of juist naar wie het minst slecht is in een bepaalde taak. In dit hoofdstuk leer je om dit soort vraagstukken op te lossen met behulp van de begrippen opofferingskosten en comparatieve voordelen.

links
Een huis kopen (video 11 min.)
Keuzes en opofferingskosten (powerpoint)
Kosten en batenanalyse en opofferingskosten (video 12 min.)

begrippenlijst

Begrippenlijst hoofdstuk 5


— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — 

extra oefenopgaven

Extra oefenopgaven (Word)