LWEO

Hoofdstuk 7

hoofdstuk 7

Ruilen tussen de generaties

Solidariteit tussen generaties heeft altijd bestaan. Vroeger bestond dit vooral in familieverband. Ouders zorgen voor hun kinderen en kinderen voor hun ouders als zij te oud werden om te werken. Een samenleving waarin de overheid zorgt voor sociale zekerheid noemt men een verzorgingsstaat. In een verzorgingsstaat is de solidariteit tussen ziek en gezond, tussen jong en oud en tussen rijk en arm in de wet vastgelegd. Kinderen en ouderen hebben vooral profijt van de overheid. De werkende generatie heeft een negatief netto-profijt.
De overdrachten tussen de generaties bestaan niet alleen uit geld, inkomen en vermogen, maar ook uit bijvoorbeeld kennis die in het verleden is vergaard. Toekomstige generaties kunnen een hoger peil van welvaart bereiken dankzij de overdracht van kennis. Maar niet alles wat nagelaten wordt aan de toekomstige generaties is positief. Milieuproblemen als ontbossing, erosie, het uitsterven van plantensoorten en diersoorten en de klimaatverandering zijn erfenissen van vorige generaties en kunnen de welvaart negatief beïnvloeden.

Omdat jongeren en ouderen voor een belangrijk deel onderhouden worden door de werkende generatie kunnen er problemen ontstaan als de verhouding tussen het aantal werkenden en het aantal niet werkenden scheef groeit. De vergrijzing brengt hogere kosten met zich mee voor zorg en AOW-uitkeringen. Om de stijgende kosten van de vergrijzing op te vangen zijn diverse oplossingen mogelijk. De vraag is alleen, wat is de beste?

links
Ruilen over tijd (video 15 min.)
Intertemporele budgetlijn (www.economielokaal.nl)
Vergrijzing en ontgroening (video 12 min.)
Bevolkingsprognose 2010-2060 (pdf)
Bevolkingspiramide 1950-2060 (CBS)

begrippenlijst

Begrippenlijst hoofdstuk 7


— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — 

extra oefenopgaven

Extra oefenopgaven (Word)