LWEO

hoofdstuk 5

hoofdstuk 5

Het gezin

Koophuis of huurhuis
Bij het huren van een huis moet je maandelijks de huur betalen aan de eigenaar. Wat betreft de woning zijn er dan geen andere financiële verplichtingen.
Het kopen van een huis heeft meer financiële consequenties:
• Financiering. Dat kan door geld te lenen met het huis als onderpand. Een dergelijke hypothecaire lening heeft een lange looptijd van meestal 30 jaar. Het recht op het huis heet hypotheek, dat geeft de eigenaar aan de bank. In ruil voor dit onderpand krijgt de eigenaar een lening. Over het geleende bedrag moet rente worden betaald en het geleende bedrag moet natuurlijk worden terugbetaald (afgelost). De manier waarop dit gebeurt is afhankelijk van de soort hypothecaire lening. De hypotheekrente die je betaalt, levert een aftrekpost voor de inkomstenbelasting op.
• Onderhoudskosten.
• Verzekeringskosten voor bijvoorbeeld verzekering tegen brand en stormschade.
• Onroerend zaakbelasting (OZB). Dit is een gemeentelijke belasting die wordt berekend over de WOZ-waarde van het onroerend goed en moet worden betaald door de eigenaar.

Opofferingskosten bij meerpersoonshuishoudens
De periode van 30 tot 55 jaar is de periode waarin de meeste gezinnen opgroeiende kinderen hebben. Samen met de woonlasten zorgt dit ervoor dat de financiële lasten in deze periode relatief hoog zijn. Daar komt bij dat vaak één van de partners niet of in deeltijd werkt, waardoor het gezinsinkomen relatief laag is. Belangrijke economische beslissingen in deze periode gaan erover of één van de partners stopt met werken of korter gaat werken en de taakverdeling in het huishouden. Bij de beslissing welke partner korter gaat werken, spelen opofferingskosten een belangrijke rol: financieel gezien is het verstandig om te kijken wie van beide partners het minst verdient, zodat bij niet of minder werken de opofferingskosten het laagste zijn.

Absolute en comparatieve voordelen
Binnen het huishouden zal gestreefd worden naar een optimale taakverdeling. Een optimale verdeling van de taken is de beste verdeling binnen de gegeven mogelijkheden. Bij een optimale verdeling kijk je naar wie in verhouding het beste is in een bepaalde taak. Als iemand in twee taken beter is, heeft hij een absoluut voordeel. Bij verdeling van de taken geef je de ander de taak waarin hij relatief het minst slecht is. Daarin heeft die persoon dan een comparatief voordeel.

Omslagstelsel en kapitaaldekkingsstelsel
De meeste particuliere en sociale verzekeringen werken volgens het omslagstelsel: de premies die ze nu ontvangen worden gebruikt om nu uitkeringen te doen.
Pensioenen, levensverzekeringen en uitvaartverzekeringen werken volgens het kapitaaldekkingsstelsel. Gedurende een groot deel van het leven betalen mensen premies die door de verzekeraar belegd worden om later de uitkering te kunnen betalen. Er is hierbij sprake van ruilen over de tijd (men spaart voor later).

links
Een huis kopen (video 11 min.)
Keuzes en opofferingskosten (powerpoint)
Kosten en batenanalyse en opofferingskosten (video 12 min.)

begrippenlijst

Begrippenlijst hoofdstuk 5

absoluut voordeel
De ene persoon kan een taak sneller of goedkoper uitvoeren dan een andere persoon.
comparatief voordeel
Iemand heeft een comparatief voordeel bij de taak waar hij in vergelijking met een ander het minst slecht in is.
hypothecaire lening
Lening bij een bank met onroerend goed (huis) of grond als onderpand.
onroerende goederen
Goederen die vast verbonden zijn met de aarde, zoals grond, huizen, gebouwen.
prepensioen
Een regeling (uitkering) die de werknemer de mogelijkheid biedt om eerder met pensioen te gaan.
transactiekosten
Alle kosten die worden gemaakt om de ruil tot stand te brengen en af te wikkelen.

extra oefenopgaven

Extra oefenopgaven (Word)