LWEO

Hoofdstuk 5

Hoofdstuk 5

Het gezin

Inhoudsopgave hoofdstuk 5
5.1 Het speelkwartier
5.2 Koophuis of huurhuis?
5.3 Taakverdeling in de huishouding
5.4 Stoppen met werken?
5.5 Transfer
5.5 Zelftest

Koophuis of huurhuis
Een hypothecaire lening of hypotheeklening is een geldlening met een lange looptijd met een onroerend goed (veelal het huis) als onderpand. Als de lener niet de afgesproken rente en aflossing betaalt, valt het onderpand toe aan de bank. In tegenstelling tot de VS waar met het overhandigen van de sleutel van het huis aan de bank de gehele schuld vereffend is, moet in Nederland de lener eventuele restschuld alsnog terug betalen.

Voor en nadelen van kopen en huren
Voordeel huren:
– niet lenen(geen risico), maar gewoon vaste maandelijkse lasten.
– geen zorgen over onderhoud, dat is een taak voor de verhuurder.
– vrijheid, opzeggen en wegwezen.
– huurstijging van de huur is beperkt.
– mogelijkheid van huursubsidie.
– wettelijke huurbescherming.
– steeds meer keuze in huurvormen.
Nadeel huren:
– moderniseren van de woning loont niet. Vaak moet de woning bij vertrek weer in de oorspronkelijke staat opgeleverd worden.
– weinig keuze en mogelijk lange wachttijden.
– huur wordt in de toekomst misschien afhankelijk gemaakt van het inkomen (heeft betrekking op de sociale woningbouw).
Voordeel kopen:
– met een eigen huis doe je wat je wil, jij bent de baas.
– mogelijke waardestijging. Crisis of niet, een huis is een belegging voor de lange termijn.
– meer keuze, geen wachtlijsten voor een goede woning.
– je profiteert van de hypotheekrenteaftrek. en de nationale hypotheekgarantie.
Nadeel kopen:
– het kopen van een huis kost veel geld, zoals overdrachtsbelasting.
– mogelijkheid van waardedaling. Als de markt tegenzit, kan het verkopen van een huis lang duren.
– het onderhoud is voor jou.
– woonlasten kunnen variëren door wijziging rente en onzekerheid over hypotheekrenteaftrek.

Opofferingskosten bij meerpersoonshuishoudens
De opofferingskosten van korter werken zijn afhankelijk van het loon van diegene die korter gaat werken. Als Mustafa € 25 per uur verdient en Mieke € 20 per uur, dan zijn de opofferingskosten van korter werken voor Mustafa hoger dan die voor Mieke.

Absolute en comparatieve voordelen
Joeri en Diana zijn een gelukkig stel. Ze werken beiden drie dagen per week en gezamenlijk doen ze de huishoudelijke taken die we voor het gemak indelen in koken, de tuin onderhouden en de kinderen verzorgen. Voor deze werkzaamheden hebben Diana en Joeri de volgende tijd – uitgedrukt in uren per week – nodig.

Koken Onderhoud tuin Verzorgen kinderen
Diana 6 4 8
Joeri 9 8 10

Diana heeft bij alle huishoudelijke taken een absoluut voordeel. Ze doet alle huishoudelijke taken in minder tijd dan Joeri. Als Diana en Joeri besluiten de huishoudelijke taken onder elkaar te verdelen heeft Joeri een comparatief voordeel bij het verzorgen van kinderen. Voor het verzorgen van kinderen heeft Joeri 25% meer tijd nodig dan Ilse. Bij koken heeft Joeri 50% meer tijd nodig en bij het tuinonderhoud heeft Joeri zelfs 100% meer tijd nodig dan Diana.

Omslagstelsel en kapitaaldekkingsstelsel
De meeste particuliere en sociale verzekeringen werken volgens het omslagstelsel: de premies die ze nu ontvangen worden gebruikt om nu uitkeringen te doen.
Pensioenen, levensverzekeringen en uitvaartverzekeringen werken volgens het kapitaaldekkingsstelsel. Gedurende een groot deel van het leven betalen mensen premies die door de verzekeraar belegd worden om later de uitkering te kunnen betalen. Er is hierbij weer sprake van ruilen over de tijd (men spaart voor later).

Links
Absolute en comparatieve kostenvoordelen: artikel.
Een huis kopen, hoe moeilijk kan het zijn: video 11 min.
Keuzes en opofferingskosten: powerpoint.
Kosten en batenanalyse en opofferingskosten: videofilmpje 12 minuten.

Leerdoelen hoofdstuk 5
• De afweging tussen koop en huur analyseren.
• Voorbeelden geven van onderpand en het verband uitleggen met het risico voor de kredietgever.
• De opofferingskosten bepalen bij de verdeling van taken in een huishouden.

• Verklaren welke rol comparatieve en absolute voordelen kunnen spelen bij een taakverdeling.
• Comparatieve en absolute voordelen vaststellen en hiermee berekeningen uitvoeren.

Kernbegrippen hoofdstuk 5
hypothecaire lening – onroerende goederen – transactiekosten – absoluut voordeel – comparatief voordeel – prepensioen.

Begrippenlijst

Begrippenlijst hoofdstuk 5

absoluut voordeel
De ene persoon kan een taak sneller of goedkoper uitvoeren dan een andere persoon.
comparatief voordeel
Iemand heeft een comparatief voordeel bij de taak waar hij in vergelijking met een ander het minst slecht in is.
hypothecaire lening
Lening bij een bank met onroerend goed (huis) of grond als onderpand.
onroerende goederen
Goederen die vast verbonden zijn met de aarde, zoals grond, huizen, gebouwen.
prepensioen
Een regeling (uitkering) die de werknemer de mogelijkheid biedt om eerder met pensioen te gaan.
transactiekosten
Alle kosten die worden gemaakt om de ruil tot stand te brengen en af te wikkelen.

Extra Oefenopgaven

Dit hoofdstuk heeft enkele extra oefenopgaven. Deze kun je als Word-document downloaden door HIER te klikken.