LWEO

hoofdstuk 3

hoofdstuk 3

Inkomen en belasting

De arbeidsmarkt is een markt waar werkgevers (vraag) personeel vragen en werknemers en werkzoekenden (aanbod) zich aanbieden. Vakbonden (werknemersbonden) en werkgevers(-bonden) onderhandelen over de arbeidsvoorwaarden van de werknemers en leggen dit vast in een collectieve arbeidsovereenkomst (cao).

Je kunt ervoor kiezen in loondienst te gaan of voor jezelf te beginnen. Het inkomen van een werknemer is loon en dat van een zelfstandige winst uit eigen zaak. Loon en winst uit eigen zaak zijn arbeidsinkomens. Over inkomen moet inkomstenbelasting en premies volksverzekeringen betaald worden. Box 1 betreft belastingheffing over arbeidsinkomen, de inkomensheffing. De inkomensheffing weerspiegelt een progressief belastingstelsel, omdat bij een toename van het inkomen het gemiddeld belastingpercentage stijgt; dat wil zeggen dat je dan meer per verdiende euro moet afdragen aan de Belastingdienst. Er is sprake van een ongelijke inkomensverdeling. Door belasting- en premieheffing herverdeelt de overheid de inkomens. Door die herverdeling wordt de inkomensverdeling minder ongelijk.

links

Lorenzcurve, Gini coëfficiënt en inkomensratio’s (video 15 min.)
Berekenen inkomensheffing(video 11 min.)
Arbeidsmarkt (video 36 min.)
Belastingdienst (www.belastingdienst.nl)

begrippenlijst

Begrippenlijst hoofdstuk 3


— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — 

extra oefenopgaven

Extra oefenopgaven (Word)