LWEO

hoofdstuk 4

hoofdstuk 4

Het gezin

Het gezin
Je doorloopt je jeugd en hebt je eerste inkomsten uit zakgeld en/of de verdiensten uit een bijbaantje. Je moet steeds verschillende keuzes maken, zoals een bijbaantje of niet, werken of doorleren. Ook in de gezinsfase maken mensen belangrijke keuzes. De periode met opgroeiende kinderen zorgt voor extra financiële lasten en zorgtaken waardoor vrije tijd schaars wordt. Als de kinderen zelfstandig wonen komt een andere keuze centraal te staan: eerder stoppen met werken of meer pensioen opbouwen. In dit hoofdstuk staan twee van de keuzes in de gezinsfase centraal: hoe kun je in een huishouden de taken optimaal verdelen en wat zijn de afwegingen om een huis te kopen of juist te huren. Binnen het huishouden wil je een optimale taakverdeling. Bij een optimale verdeling kijk je naar wie in verhouding het beste is in een bepaalde taak, of juist naar wie het minst slecht is in een bepaalde taak. In dit hoofdstuk leer je om dit soort vraagstukken op te lossen met behulp van de begrippen opofferingskosten en comparatieve voordelen.

Bij het huren van een huis moet je maandelijks de huur betalen aan de eigenaar. Het kopen van een huis heeft meer financiële consequenties. Meestal hebben mensen niet genoeg geld om het huis zonder lening te kopen. Daarom sluiten ze een hypothecaire lening af bij bijvoorbeeld een bank. Het aangaan van een lening schept verplichtingen: je moet rente en aflossing betalen. Een koophuis is een financieel risico maar je bouwt ook vermogen op en je huis kan in waarde stijgen.

links
Hypothecaire lening, bruto en netto woonlasten, restschuld (video 13 min.)
Een huis kopen (video 11 min.)
Kosten en batenanalyse en opofferingskosten (video 12 min.)

begrippenlijst

Begrippenlijst hoofdstuk 4


— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — 

extra oefenopgaven

Extra oefenopgaven (Word)