LWEO

Marktgedrag

Inleiding

De lesbrief Marktgedrag gaat over de invloed die aanbieders hebben op de prijsvorming van hun product. De invloed op de prijsvorming is sterk afhankelijk van de mate van concurrentie. Hoe sterk de concurrentie is, hangt af van het aantal aanbieders en de aard van het product. Afhankelijk daarvan onderscheiden we vier marktvormen: volledige mededinging, monopolie, monopolistische concurrentie en oligopolie. Bij elk van deze marktvormen zien we een eigen marktgedrag en marktresultaat. Marktgedrag is de strategie die een onderneming kiest in de concurrentiestrijd met andere ondernemingen. Bij oligopolie wordt het marktgedrag verder uitgediept met speltheorie. Marktvorm en marktgedrag samen leiden tot een bepaald marktresultaat: de hoogte van de tot stand gekomen prijzen, de omvang en kwaliteit van de productie en de hoogte van de winst.