LWEO

Marktresultaat en overheidsinvloed 1e druk

Inleiding

We verplaatsen ons elke dag. Ook onze goederen leggen een lange weg af voor wij ze in de winkel kunnen kopen. Infrastructuur en vervoer spelen een belangrijke rol in de economie. De overheid is zich daar terdege van bewust en laat haar invloed gelden in bijvoorbeeld de markt voor openbaar vervoer en bij de aanleg van wegen. Door sneller en goedkoper vervoer nemen transactiekosten af maar zijn we ook meer gaan reizen. Nieuw aanbod schept nieuwe vraag en leidt opnieuw tot overheidsingrijpen in de markt, bijvoorbeeld om vervuiling tegen te gaan.

Marktwerking en overheidsingrijpen, ze horen bij elkaar. In deze lesbrief nemen we beide onder de loep en gebruiken de verschillende deelmarkten van de transportsector daarbij regelmatig als context.