LWEO

Hoofdstuk 2

hoofdstuk 2

De overheid grijpt in

Vrije marktwerking levert niet altijd de maatschappelijk gewenste uitkomst op. De prijzen kunnen te hoog of juist te laag zijn of de markt produceert sommige goederen te veel of te weinig. De overheid kan dan ingrijpen door het instellen van minimum-/ maximumprijzen of indirecte belastingen of subsidies. Door het ingrijpen ontstaat er een verloren surplus in de vorm van een driehoek, de Harberger-driehoek. De overheid moet afwegen of het verlies aan doelmatigheid opweegt tegen de positieve effecten van het ingrijpen.

begrippenlijst

Begrippenlijst


— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — 

extra oefenopgaven

Extra oefenopgaven (Word)