LWEO

Hoofdstuk 3

hoofdstuk 3

Onvolkomen concurrentie

Een markt van volkomen concurrentie leidt tot Pareto-efficiëntie en de hoogste economische doelmatigheid. Bedrijven die produceren op een markt met onvolkomen concurrentie hebben marktmacht en zijn in staat om prijzen te beïnvloeden. Hierdoor weten zij een groter deel van het totale surplus naar zich toe te trekken. Het marktresultaat is bij deze marktvormen niet Pareto-efficiënt.
De overheid probeert in veel gevallen de consument te beschermen tegen te veel marktmacht bij producenten. In andere gevallen is zij zelf de enige aanbieder van producten of vervult zij de rol van opdrachtgever. De rol van de overheid verschuift dan richting toezichthouden.

begrippenlijst

Begrippenlijst


— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — 

extra oefenopgaven

Extra oefenopgaven (Word)