LWEO

Hoofdstuk 4

hoofdstuk 4

Ontbrekende markten

Bij onvolkomen concurrentie wordt het Pareto-optimum niet bereikt en faalt de markt. Ook het optreden van externe effecten kan een vorm van marktfalen zijn. Soms faalt de markt zo erg dat er helemaal geen markt ontstaat. Dit kan gebeuren door gebrekkige informatie of vanwege de specifieke kenmerken van goederen als veiligheid en bescherming tegen het water. Ook bestaat er geen markt voor frisse lucht, een stabiel klimaat, bosrijke omgevingen en zeeën vol met vis. In de gevallen waarin wel vraag is naar goederen maar de markt ervoor ontbreekt, spreken we van ontbrekende markten. De markt laat het bijvoorbeeld afweten als onze natuurlijke hulpbronnen in het geding zijn. De overheid moet de markt dan een handje helpen.

begrippenlijst

Begrippenlijst


— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — 

extra oefenopgaven

Extra oefenopgaven (Word)